تبلیغات
سخن ناب بزرگان،سخنان مردان بزرگ و موفق

سخن ناب بزرگان،سخنان مردان بزرگ و موفق
بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ،امر به معروف و نهی از منکر

اشتراک و ارسال مطلب به:

حضرت محمد(ص):برترین ایمان آن است که بدانی خدا همه جا با توست

حضرت محمد(ص):بهترین کارها در پیش خدا نگه داری زبان است

 

حضرت محمد(ص):محبوب ترین بندگان پیش خدا کسی است که برای بندگان خدا سودمندتر است


حضرت محمد(ص):محبوبترین کارها نزد خداوند کاریست که دوام آن بیشتر باشد اگرچه اندک باشد

 

حضرت محمد(ص):در طلب دنیا معتدل باشید زیرا به هرکس هرچه قسمت اوست می رسد

 

حضرت محمد(ص):مردم را از معاشرانشان بشناسید


حضرت محمد(ص):واجبات خدا را بجای بیاور تا عابدترین مردم باشی  و از محرمات خدا بپرهیز تا پارساترین مردم باشی.به قسمتی که خدا مقرر کرده راضی باش تا بی نیازترین مردم باشی

 


حضرت محمد(ص):خداوند را یاد کن؛زیرا او در کارها یاور توست

 

حضرت محمد(ص):خوش اخلاقی گناه را محو می کند چنان که آفتاب یخ را آب می کند

 

 

حضرت محمد(ص):خدای تو ستایش را دوست دارد

 


حضرت محمد(ص):کسی بهشت می رود که امید آن دارد و کسی از جهنم دور می ماند که از آن بیمناک باشد

 

 

حضرت محمد(ص):نخستین چیزی که در ترازوی بنده گذارند اخلاق نیک و خوبی است که برای کسان خود کرده است

 


حضرت محمد(ص):از لجاجت بپرهیزید که آغازش جهالت است و انجامش ندامت

حضرت محمد(ص):از گناهان کوچک بپرهیزید که خدا از آن بازخواست می کند 

حضرت محمد(ص):آن که به کار نیک فرمان می دهد مانند کسی است که آن را انجام می دهد

 


حضرت محمد(ص):بامداد خود را با صدقه آغاز کنید زیرا بلا از صدقه نمی گذرد

حضرت محمد(ص):بهترین عبادت آن است که پنهان انجام گیرد

حضرت محمد(ص):هر روز نسیم الهی می وزد،همواره در صدد استفاده از آن برآیید

حضرت محمد(ص):گرفتاری انسان ها بر سر گفتار است

 

 

حضرت محمد(ص):کسی که دو حدیث فراگیرد تا خود عمل کند،یا به دیگران بیاموزد تا به کار بندند،برای او از شصت سال عبادت بهتر است

 

 

حضرت محمد(ص):به محض این که ببینید شخصی به نماز و روزه است به او ننازید تا میزان عقلش را ملاحضه کنید

حضرت محمد(ص):برترین ایمان آن است که بدانی خدا همه جا با توست

 

حضرت محمد(ص):بهترین کارها در پیش خدا نگه داری زبان است

 

حضرت محمد(ص):محبوب ترین بندگان پیش خدا کسی است که برای بندگان خدا سودمندتر است


حضرت محمد(ص):محبوبترین کارها نزد خداوند کاریست که دوام آن بیشتر باشد اگرچه اندک باشد

حضرت محمد(ص):در طلب دنیا معتدل باشید زیرا به هرکس هرچه قسمت اوست می رسد

 

 

حضرت محمد(ص):مردم را از معاشرانشان بشناسید


حضرت محمد(ص):واجبات خدا را بجای بیاور تا عابدترین مردم باشی  و از محرمات خدا بپرهیز تا پارساترین مردم باشی.به قسمتی که خدا مقرر کرده راضی باش تا بی نیازترین مردم باشی

 

حضرت محمد(ص):خداوند را یاد کن؛زیرا او در کارها یاور توست

 

 

حضرت محمد(ص):خوش اخلاقی گناه را محو می کند چنان که آفتاب یخ را آب می کند

 


حضرت محمد(ص):خدای تو ستایش را دوست دارد

حضرت محمد(ص):اگر بخاطره ترس از خدا از چیزی در گذری خداوند بهتر از آن را به تو خواهد داد

 

 

حضرت محمد(ص):کسی بهشت می رود که امید آن دارد و کسی از جهنم دور می ماند که از آن بیمناک باشد

 


حضرت محمد(ص):نخستین چیزی که در ترازوی بنده گذارند اخلاق نیک و خوبی است که برای کسان خود کرده است

 

حضرت محمد(ص):از لجاجت بپرهیزید که آغازش جهالت است و انجامش ندامت

حضرت محمد(ص):از گناهان کوچک بپرهیزید که خدا از آن بازخواست می کند 


حضرت محمد(ص):آن که به کار نیک فرمان می دهد مانند کسی است که آن را انجام می دهد

حضرت محمد(ص):بامداد خود را با صدقه آغاز کنید زیرا بلا از صدقه نمی گذرد

حضرت محمد(ص):بهترین عبادت آن است که پنهان انجام گیرد


حضرت محمد(ص):هر روز نسیم الهی می وزد،همواره در صدد استفاده از آن برآیید

حضرت محمد(ص):گرفتاری انسان ها بر سر گفتار است

 

 

حضرت محمد(ص):کسی که دو حدیث فراگیرد تا خود عمل کند،یا به دیگران بیاموزد تا به کار بندند،برای او از شصت سال عبادت بهتر است


حضرت محمد(ص):به محض این که ببینید شخصی به نماز و روزه است به او ننازید تا میزان عقلش را ملاحضه کنید

 

احادیث حضرت علی

حضرت علی(ع):خوشبختی آدمی،قناعت است و رضایت

حضرت علی(ع):نیت خوب،برخاسته از سلامت درون است

حضرت علی(ع):زبان،حیوان درنده است،اگر رها شود می گزد


حضرت علی(ع):حکمت را اگرچه از اهل شرک باشد فراگیر

حضرت علی(ع):ایمان آن است که راست زیان آور را بر دروغ سود بخش ترجیح دهد

حضرت علی(ع):چشم عاشق از دیدن معایب معشوق کور و گوشش از شنیدن بدی های او کر است


حضرت علی(ع):تنها بودن،بهتر از دوست بد داشتن است

حضرت علی(ع):چشم ها خشک نمی شوند مگر بخاطره قساوت قلب،ودل ها  قساوت پیدا نمی کند مگر به سبب زیادی گناه

حضرت علی(ع):عقل خویش را زیر سوال ببرید؛زیرا از اعتماد به آن ،خطاها سرچشمه می گیرد


حضرت علی(ع):در فتنه ها همچون بچه شتر باش که نه پشت دارد تا بر آن سوار شوند و نه پستانی که از آن شیر بدوشند

حضرت علی (ع):همانا این دل ها همانند بدن ها افسرده می شوند،پس برای شادابی دل ها،سخنان زیبای حکمت آمیز را بجویید

برای دیدن بقیه احادیث به ادامه مطلب بروید

احادیث امام صادق(ع)

امام صادق(ع):هر آنکس که محبت را بیجا مصرف کند،قطعا برای بریدن رشته محبت اقدام کرده است

 


امام صادق(ع):مال و دارایی از آن خداست که آن را به رسم امانت به دیگران می دهد

 

 

امام صادق(ع):نگاه کردن به چهره ی پدر و مادر عبادت است

 

امام صادق(ع):جوانمرد کسی است که اگر خدا ببخشد ایثار می کند و اگر نبخشد،شکر و سپاس گوید


امام صادق(ع):کار خالص آن است که در انجام آن نخواهی هیچ کس جز خدا تورا ستایش کند

 

امام صادق(ع):هرکس که بخواهد دعایش در حال سختی اجایت شود باید در حال راحتی بسیار دعا کند(در هنگام راحتی خدا را یاد کن تا خدا هم در سختی ها تورا یاد کند!)


امام صادق(ع):ای پسر! هرکه پیوند خودرا با تو برید با او بپیوند و کسی که تورا محروم داشته به او ببخش و آن که به تو بدی کرده،به او نیکی کن و آنکس که به تو ناسزا گوید،تو به وی سلام کن


امام صادق(ع):قرآن را با درنگ و تامل بخوان ودر اجزا آن بیندیش


امام صادق(ع): بر شما باد که دین خدا را خوب یاد بگیرید و بفهمید زیرا هرکه دین خدا را خوب نفهمد خدا در قیامت به او نظر ندارد


گفتارهایی از امام جواد(ع):

نعمت خداوند آن هنگام بر بنده فراوان می شود که به مردم بسیار کمک کند(کشف الغمه)

سه چیز است که انسان را به خشنودی الهی می رساند:

استغفار زیاد-خوش رویی و خوش برخوردی با مردم-زیاد صدقه دادن(مسند الامام الجواد)


انسان با ایمان به سه چیز نیاز دارد:

1توفیق از سوی خدا

2اینکه خودش را پند دهد و نصیحت کند

3نصیحت دیگران را بپذیرد

(تحف العقول)

سه چیز در هرکس باشد پشیمان نمی شود:

1عجله نکردن

2مشورت با افراد خبره

3توکل به خدا در هنگام تصمیم گرفتن

(مسند الامام الجواد)

به تاخیر انداختن توبه خود فریبی است(تحف العقول)

کسی که با دیگران مدارا نکند،با آنچه برای وی ناخوشاید است مواجه خواهد شد

**********************************************************

امام حسن عسگری:نزاع و جدال مکن که آبرویت می رود و شوخی مکن که بر تو جرات میابند  

امام حسین(ع):هرکس گره از کار مسلمانی بگشاید،خدا در دنیا و آخرت گره از کارش می گشاید 

امام باقر(ع):از اندیشه در ذات خدا بر حذر باشید ولی چون خواستید به بزرگی خدا پی ببرید به آفریده های بزرگش نگاه کنید

امام حسن عسگری:عبادت کردن به زیادی نماز و روزه نیست،بلکه(حقیقت) عبادت،زیاد در کار خدا اندیشیدن است 

امام حسین(ع):اگر حوادث سه گانه فقر،بیماری و مرگ نمی بود،بنی آدم در برابر هیچ چیز سر فرود نمی آورد

امام حسن(ع):انسان تا وعده نداده،آزاد است.اما وقتی وعده می دهد زیر بار مسئولیت می رود و تا به وعدهایش عمل نکند رها نخواهد شد

منابع احادیث: غررالحکم و دررالکلم و بحاروالانوار و کتاب های دینی دیگر.....

طبقه بندی: احادیث معصومین علیه السلام،
برچسب ها: حدیث حضرت علی، سخنان امام صادق، احادیث تاثیر گذار، احادیث معصومین(ع)، حدیث های ناب،
[ شنبه 19 تیر 1389 ] [ 02:38 ق.ظ ] [ سینا رحمتی ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ

اندرو متیوس میگه :
همانطور که برخی دانه های گندم کشاورزان را باد با خود می برد
برخی دوستان شما را باید باد ببرد و این طبیعت زندگی است.
از این واقعیت ناراحت نشویم. حتما افرادی بهتر پیدا می شوند که بهتر با شرایط زندگی ما کنار می آیند و
ما را بهتر درک می کنند.وقتی ما تغییر می کنیم، افراد درگیر در زندگی ما (دوستان و آشنایان) نیز تغییر می کنند.
=========
کپی برداریاز این وب تنها با ذکر منبع و ذکر یک صلوات
مجاز می باشد
=========
وبلاگ صد پند
نویسندگان
پیوندهای روزانه
نظر سنجی
اندازه نوشته های این وبلاگ چطور است؟

لینک های مفید
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :